Energetische massage

Lichaam en geest in harmonie

Massage is één van de oudste vormen van heling en werkt in op de hele mens met al zijn aspecten.  Lichaam, ziel en geest worden met elkaar in harmonie gebracht.

 

Massagetherapie is een therapievorm die functiestoornissen of fysieke, mentale en emotionele stress benadert vanuit het intermenselijke contact.   

Massage stimuleert de bloedcirculatie, heeft een invloed op de functie van de huid en zorgt ervoor dat afvalstoffen beter worden afgevoerd.   Spanningen in de spieren kunnen gereduceerd worden, mentale en emotionele stress zullen hierdoor afnemen, waardoor er ruimte ontstaat voor nieuwe energiedoorstroming.  

In onze Westerse cultuur is het helaas niet meer vanzelfsprekend om elkaar aan te raken.  Dat is jammer want aanraken en aangeraakt worden is een natuurlijke manier van communiceren.  Een aanraking kan meer zeggen en teweeg brengen dan 1000 woorden.